Důležité informace pro uchazeče

 • Termíny přijímacích zkoušek: 3. 5. 2021 a 4. 5. 2021   (první den na škole uvedené na 1. pozici, druhý den na 2 .pozici).
 • Žáci, kteří vykonávají školní přijímací zkoušku (ne tu státní od Cermatu) na jiné škole, přijdou do naší školy vykonávat státní přijímací zkoušky ve dvou termínech, tedy 3. května i 4. května 2021. Lepší výsledek zkoušky se bude započítávat.
 • Pozvánky byly zaslány e-mailem, prosíme o potvrzení. 
 • Počty přijatých přihlášek: OA – 130; EL – 70; TL – 59; STA – 60.
 • Další informace budou upřesňovány vzhledem k epidemiologické situaci.

Informace k přijímacímu řízení

 • Vstup žáků do budovy bude umožněn od 7:30, při vstupu ukáží žáci potvrzení o provedeném testu ze ZŠ nebo testovacího místa, nebo potvrzení o prodělaném Covidu či o očkování (veškerá potvrzení mohou být vystavena základní školou, potvrzení nesmí být starší 7 dnů).
 • Po příchodu jdou žáci do třídy, kde vykonávají zkoušku – dodržují veškeré zásady ochrany zdraví. Na chodbách budou s orientací pomáhat dozírající učitelé.
 • Ve třídě bude kontrolováno potvrzení o testování.
 • Vstup doprovázejících osob do budovy nebude povolen.
 • Po ukončení první části zkoušky žáci mohou opustit školu, dostaví se v čase administrace druhé zkoušky. V budově školy mají nasazenu ochranou pomůcku, obličejovou masku nebo obdobný prostředek (není tedy nutný respirátor FFP2), v budově i mimo ní dodržují aktuálně platná opatření, zejména rozestupy a zákaz shromažďování.
 • Informace o termínech výsledků zkoušek, přebírání rozhodnutí apod. budou žákům sděleny v den zkoušky a budou na stránkách školy.

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte předem.

RNDr. Václav Opatrný
ředitel