Přípravné kurzy

Naše škola otevírá kurzy opakování učiva ZŠ potřebného k přijímacím zkouškám pro žáky 9. ročníků základních škol.

Přípravné kurzy budou probíhat distanční formou (TEAMS) od 4. 11. 2020. Přihlášky je možné stále podávat.

Informace o kurzech

  • Obsahem kurzů je zopakovat učivo základní školy, které bude potřebné k přijímacím zkouškám na střední školu.
  • Účastníci kurzů budou žáci z různých škol, budou dodržovány platné hygienické předpisy.

Otevíráme kurzy

„Český jazyk 1“ – kurz: středa od 15.00 h

„Matematika 2“ – kurz: středa od 16.00 h

Cena a přihlášky

  • Cena za celý kurz (8 hodin) je 400,- Kč.
  • Přihlášku na kurz je možné podat v sekretariátě školy nebo zaslat e-mailem a platbu provést na účet č. 2187170227/0100, var. symbol 2020, zároveň uvést jméno žáka a název kurzu.
  • Jednotlivých lekcí bude možné se zúčastnit, bude-li volné místo a za cenu 100,- Kč za lekci.

Další kurzy „Příprava na přijímací zkoušky“ budou probíhat od ledna 2020 – doufáme, že prezenční formou.