Přípravné kurzy

Naše škola otevírá kurzy opakování učiva ZŠ potřebného k přijímacím zkouškám pro žáky 9. ročníků základních škol. Kurzy probíhají prezenční i distanční formou. Veškeré další informace (termíny, platba apod.) jsou uvedeny v přihlášce.

Vzhledem k prodloužení termínů přijímacích zkoušek prodlužujeme i konání přípravných kurzů. Více informací naleznete v souboru pod tímto textem.