Maturita


Maturitní témata pro školní rok 2020/2021

Vzhledem k novele maturitní vyhlášky a změnám v této vyhlášce bude definitivní znění zveřejněno do 29.10.2020 – v souladu s přechodným ustanovením.

Ekonomické lyceum

V rámci povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky žáci konají ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí z těchto předmětů:

1. blok odborných předmětů a zaměření
2. jeden předmět z nabídky:

– cizí jazyk, matematika, informační a komunikační technologie, účetnictví, blok všeobecně vzdělávacích předmětů

V případě výběru cizího jazyka nebo matematiky v profilové části, žáci navíc konají písemnou maturitní zkoušku z daného předmětu.

Žák nemůže volit stejný cizí jazyk jako ve společné části maturitní zkoušky.

3. odborná práce

Zkouška z předmětu odborná práce má formu obhajoby vypracované maturitní práce před zkušební maturitní komisí.

Dále mohou žáci vykonat nepovinné maturitní zkoušky, v případě zájmu více informací poskytne vedení školy.

Maturitní témata ke stažení:

ANJ profilová, NEJ profilová, RUJ profilová, FRJ profilová, blok odborných předmětů CR, blok odborných předmětů MS, blok odborných předmětů VT, ICT, MAT, UCE, blok VVP, seznam četby ČJL


Obchodní akademie

V rámci povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky žáci konají ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí z těchto předmětů:

1. účetnictví
2. blok odborných předmětů a předmětů zaměření
3. odborná práce

Zkouška z předmětu odborná práce má formu obhajoby vypracované maturitní práce před zkušební maturitní komisí.

Dále mohou žáci vykonat nepovinné maturitní zkoušky, v případě zájmu více informací poskytne vedení školy.

Maturitní témata ke stažení:

ANJ profilová, NEJ profilová, RUJ profilováFRJ profilová, blok odborných předmětů CR, blok odborných předmětů MSUCE, seznam četby ČJL


Stavebnictví

V rámci povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky žáci konají ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí z těchto předmětů:

1. pozemní stavitelství
2. blok odborných předmětů a předmětů zaměření
3. odborná práce

Zkouška z předmětu odborná práce má formu obhajoby vypracované maturitní práce před zkušební maturitní komisí.

Dále mohou žáci vykonat nepovinné maturitní zkoušky, v případě zájmu více informací poskytne vedení školy.

Maturitní témata ke stažení:

POS, blok odborných předmětů Obnova budov, blok odborných předmětů BIMANJ profilová, seznam četby ČJL


Technické lyceum

V rámci povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky žáci konají ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí z těchto předmětů:

1. blok předmětů odborného zaměření nebo předmět matematika
2. jeden předmět z nabídky:

– cizí jazyk, matematika (pokud již nebyla zvolena), informační a komunikační technologie, fyzika, chemie, blok všeobecně vzdělávacích předmětů

V případě výběru cizího jazyka nebo matematiky v profilové části, žáci navíc konají písemnou maturitní zkoušku z daného předmětu.

Žák nemůže volit stejný cizí jazyk jako ve společné části maturitní zkoušky.

3. odborná práce

Zkouška z předmětu odborná práce má formu obhajoby vypracované maturitní práce před zkušební maturitní komisí.

Dále mohou žáci vykonat nepovinné maturitní zkoušky, v případě zájmu více informací poskytne vedení školy.

Maturitní témata ke stažení:

Blok odborného zaměření ARC, Blok odborného zaměření STA, Blok odborného zaměření VT, ANJ profilová, NEJ profilová, RUJ profilová, FRJ profilová, MAT, ICT, FYZ, CHE, Blok všeobecně vzdělávacích předmětů, seznam četby ČJL


Písemná maturitní práce s obhajobou

Termíny + přihláška pro rok 2020-21

Úprava maturitní práce

Úvodní stránky