Kroužky

Příprava k maturitě ČJL

Jelikož zájem o přípravu k maturitě z ČJL je značný, nabízíme 2 termíny (2 skupiny):

  • úterý 8. vyučovací hodina
  • čtvrtek 4. vyučovací hodina

Začínáme od 1. 10. 2020. Pro více informací kontaktuje Mgr. Polterovou.

Dramatický kroužek

Na úterý, 6. 10. 2020, je naplánována první schůzka dramatického kroužku.

Všichni zájemci a sympatizanti se sejdou podle situace, buď ve 14.05 v učebně 311, nebo (v případě nařízené distanční výuky) prostřednictvím OFFICE v týmu ve stejném čase.

Pro zařazení do týmu kontaktujte Mgr. Fichtnerovou. Informace pro ty, kteří se svou účastí váhají – k divadelnímu představení patří nejen herci, ale také zvukaři, výtvarníci, maskéři…a samozřejmě nesmí chybět nápověda!