Další studium

Termín pro podání přihlášek na vysokou školu

Přihlášky na většinu vysokých škol se zpravidla podávají do konce února. Výjimku tvoří umělecké školy, kde je tento termín většinou již na konci listopadu. Dále existuje spousta dalších fakult, kde je termín podání přihlášek většinou v průběhu března, ale v některých případech i později. Informace ohledně podávání přihlášek a vůbec celého přijímacího řízení je dobré si důkladně ověřit na internetových stránkách příslušné univerzity nebo fakulty.

Aktuální seznamy vysokých škol jak veřejných, tak i soukromých včetně kontaktů naleznete na stránkách MŠMT .

Bez internetu se již neobejdeme

Co se týče podání přihlášky na vysokou školu, dnes je již většinou možné se na školu hlásit pomocí elektronického formuláře přes internet. Tento způsob je zpravidla levnější ale především rychlejší a pohodlnější. Některé školy umožňují podávat jak elektronickou přihlášku, tak i papírovou. Některé ale už přijímají pouze elektronické přihlášky. I tak ale existují dvě varianty, buď stačí vyplnit pouze zmíněný elektronický formulář a nebo je nutné si navíc vytisknout formulář, který zašlete příslušné škole či fakultě.

Papírová podoba přihlášky a návod na vyplnění.


Informace ze serveru VysokeSkoly.cz

www.VysokeSkoly.cz

Vysoké školy Jobs.cz


 Další odkazy:

www.tutor.cz

www.aleph.cz

www.sokrates.cz

www.kamnavysokouskolu.cz

www.KamPoMaturite.cz

www.fakulta.cz

www.najdivs.cz

Infoabsolvent.cz