Erasmus+: Setkání v České republice

Na začátku prosince, konkrétně ve dnech 5. – 10. 12. 2021, jsme v naší škole přivítali studenty technických oborů z francouzského města Auch a sicilského Riposto.

Setkání proběhlo v rámci projektu Erasmus+ s názvem Sustainability in construction, který je zaměřen na recyklaci stavebních materiálů, udržitelnost a využití netradičních materiálů ve stavebnictví. Součástí projektu jsou 4 mezinárodní setkání – v Kladně, v Trnavě na Slovensku, v Ripostu na Sicílii, a nakonec v Auch ve Francii.

Během setkání v Kladně jsme zahraničním studentům předvedli naši školu a zázemí stavebních laboratoří, podnikli jsme s nimi několik výprav po Kladně a Praze zaměřených na jejich architektonické památky, styly a stavební materiály využívané v ČR.

Další zastávkou byla odborná exkurze ve firmě ZAPA beton a.s., během níž se studenti dozvěděli něco o tom, jaké jsou moderní postupy při výrobě betonu a jakým způsobem se tento stavební materiál v dnešní době recykluje. Tato exkurze byla přínosem nejen pro samotné studenty, ale i pro učitele odborných předmětů, kteří je doprovázeli.

Jednou z hlavních myšlenek projektu je také výměna dobré praxe, a proto nedílnou součástí tohoto setkání byla také práce ve školní stavební laboratoři, během níž studenti nejdříve vyráběli betonové krychle, jejichž pevnost poté testovali ve speciálním lisu. Vše probíhalo ve smíšených mezinárodních skupinách a studenti se tak kromě nově nabytých znalostí v oboru stavebnictví mohli zdokonalovat i v angličtině a francouzštině.

Příští setkání v rámci projektu proběhne na začátku dubna 2022 na Sicílii. Doufáme, že se ho budou moci zúčastnit i slovenští studenti, kteří se bohužel na úvodní setkání v ČR kvůli restrikcím dostavit nemohli. Toto setkání nám přineslo mnoho zajímavých zážitků, vytržení ze stereotypu všedních dní a také mnoho nových vazeb a přátelství, která, doufáme, budou pokračovat i nadále.

Děkujeme všem účastníkům, byli jste super!