Měsíční plán

Informace o distančních formách výuky

  • Po dobu uzavření škol probíhá výuka distanční formou.
  • Vyučující zasílají žákům probíranou látku a úkoly elektronicky, žáci studují formou samostudia s možností konzultací pomocí internetu, a plní stanovené úkoly.
  • Úkoly mohou být klasifikované, jejich plnění bude zohledněno v klasifikaci žáka.
  • Ke komunikaci se využívají komunikační prostředky dle uvážení vyučujícího, tedy e-mail, Moodle, Teams, Google, Skype apod.
  • Žáci se mohou kdykoliv obrátit na třídního učitele, poradenský tým a vedení školy s problémy a připomínkami. Kontakty byly sděleny a další informace jsou součástí Dopisu vedení školy a Dopisu výchovného poradce žákům.
  • Vedení školy je průběžně každý týden informováno vyučujícími a způsobu výuky, budou přijímána průběžná upřesňující opatření

Pár informací o Office 365 a Teams

Teams jsou součástí Office 365, ve kterém mají žáci k dispozici webové aplikace Outlook, Word, Excel a Powerpoint. Ke všem aplikacím je přístup odevšad, kde je internet.

Teams lze nainstalovat i na mobilní telefon.

Každý žák dostal od třídního učitele přihlašovací údaje. Má také k dispozici email s velikostí schránky 50 Gb pro každého. Dostane se do něj pomocí poštovního klienta Outlook.

Dále má každý své osobní úložiště OneDrive o velikosti 1 TB.

Učitelé vytváří tvé učební týmy, kde mají žáci studijní materiály a odevzdávají zadané úkoly.

Pomocí Teams mohou žáci a učitelé spolu komunikovat, s využitím Chatu, telefonování (včetně videopřenosu nebo skupinového rozhovoru) a také mohou využívat sdílení obrazovky.

Pokud jste přihlášeni do Teams a chcete např. používat Excel, stačí se dostat na office.com, kde jsou aplikace přístupné. Tedy i Outlook pro poštu.

Nějaké odkazy na videa o používání Teams k výuce.
• https://www.youtube.com/watch?v=J6FFqQW_3XM
• https://www.youtube.com/watch?v=nyflUCof1p
• https://www.youtube.com/watch?v=suIwA2dvxD4
• https://www.youtube.com/watch?v=oDDRV4R2bwk
• https://www.youtube.com/watch?v=QvZPlbw1x6g
https://www.youtube.com/watch?v=fJbkUd_lMx0
• https://www.youtube.com/watch?v=MXHaGc29Rwo
• https://www.youtube.com/watch?v=c5ALy8Fdq_I