Fichtnerová Martina

Aprobace: odborné EKO, ICT

Kabinet: 206

Konzultační hodiny:  15:00 – 16:00

Telefonické konzultační hodiny pro rodiče: pondělí 9:40 – 10:15

Konzultační hodiny třídního učitele pro žáky: úterý 14:00 – 14:30

E-mail: fichtnerova@spssoa.czTelefon: 311 690 837