Lenka Stříbrná

Aprobace: ANJ

Kabinet: 114

Konzultační hodiny:

Telefonické konzultační hodiny pro rodiče:

Konzultační hodiny třídního učitele pro žáky:

E-mail:stribrna@spssoa.czTelefon:311 690 843