Lexová Naděžda


Aprobace:
 ČJL, OBN

Kabinet: 122

Konzultační hodiny: úterý 14:05 – 14:50

Telefonické konzultační hodiny pro rodiče: pondělí 10:30 – 11:15

Konzultační hodiny třídního učitele pro žáky: úterý 14:05 – 14:50

E-mail: lexova@spssoa.czTelefon: 311 690 829