Lexová Naděžda

Aprobace: ČJL, OBN

Kabinet: 122

Konzultační hodiny: úterý od 14:10

Telefonické konzultační hodiny pro rodiče: úterý od 14:10
nebo pátek od 7:30

Konzultační hodiny třídního učitele pro žáky: pátek od 7:30

E-mail: lexova@spssoa.czTelefon: 311 690 829