Adaptační kurz 1. ročníků

Ve dnech 2. – 4. září 2020 proběhl na Sosiku adaptační program 1. ročníků vedených již tradičně Agenturou Wenku, bohužel netradičně ve škole oproti obvyklému pobytu v přírodě na břehu řeky Sázavy. 

Cílem  nově vznikajících společenství bylo vzájemně se poznat a nastartovat správný třídní kolektiv. To se i díky super počasí dařilo v limitovaných podmínkách zcela naplnit. Aspoň to tak nyní vypadá a věříme, že tomu tak bude i nadále, až do maturity! 

Fotky k akci najdete na Instagramu a Facebooku školy 😎