Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, milí uchazeči o studium na naší škole,

vzhledem k epidemiologické situaci jsme nuceni změnit termíny Dnů otevřených dveří.

Nové termíny budou takto:

pondělí 24. 1. 2022 17:30 – distanční forma  schůzky v TEAMS

                   17:30 – vedení školy, základní informace o studiu a přijímacím řízení

                   18:00 – obory Obchodní akademie a ekonomické lyceum

                   18:30 – obory Stavebnictví a Technické lyceum

Odkaz na přihlášení zde: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a455BmcFc56Sb2JzxuObWmafZMaMCbEGxpBBsFxjyPAA1%40thread.tacv2/1642576627634?context=%7b%22Tid%22%3a%22563ba165-92a8-4c31-9b21-afcd582d8db3%22%2c%22Oid%22%3a%22cf220bfb-693f-4176-9b1b-ab5fae0bf298%22%7d

úterý 1. 2. 2022 – bude upřesněno, pokud situace dovolí, proběhne prezenční formou
                             15 – 18 hod.

středa 9. 2. 2022 17:30 – distanční forma schůzky v TEAMS

                   17:30 vedení školy, základní informace o studiu a přijímacím řízení

                   18:00 – obory Stavebnictví a Technické lyceum

                   18:30 – obory Obchodní akademie a Ekonomické lyceum

V týdnu po jarních prázdninách upřesníme – budou pravděpodobně probíhat informační schůzky pro zodpovězení dotazů.


V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte e-mailem, telefonicky nebo po dohodě osobně. Rádi vše zodpovíme, vyjasníme.

Těšíme se na nové žáky

Škola nás baví, chodíme sem rádi!
Vedení školy