Dopis rodičům

Vážení rodiče, milí žáci,

děkujeme, že jste podali přihlášku na naši školu. Pokud jste měli školu uvedenou na prvním místě, dostali jste pozvánku k přijímacím zkouškám, pokud je v přihlášce škola uvedena  jako druhá, budete vykonávat přijímací zkoušky na první škole a jejich výsledky nám budou Cermatem sdě-leny.

Chtěli bychom Vás informovat o dalším průběhu přijímacího řízení.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v pondělí 15. června 2020.  Zájemci o studium se pak rozdělí na dvě skupiny, na skupinu přijatých uchazečů a na skupinu nepřijatých.

Očekáváme, že přijatí uchazeči  přinesou do školy zápisový lístek v co nejkratší době, i když je lhůta nejpozději do 23. června 2020.  Je nutné, aby ti, kteří preferují jinou školu a jsou přijati na naši školu, nám co nejdříve tuto skutečnost sdělili. Jistě chápete, že včasná informovanost přispěje ke klidu dalších nepřijatých uchazečů. Za tento přístup Vám moc děkujeme.

Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nezasílá, je možné vyzvednout v sekretariátu školy od úterý 16. června 2020.

Druhá skupina – nepřijatí uchazeči – nemusí propadat panice, tento stav není konečným pořa-dím. Nezapomeňte, že se dávají dvě přihlášky a může proto dojít k pohybu v umístění. Máte-li o studium u nás stále zájem a splnili jste podmínky pro přijetí, potvrdíte tuto skutečnost tím, že okamžitě podáte žádost o nové rozhodnutí, vzor najdete na našich webových stránkách. Tuto žádost je nutné podat nejpozději do 3 dnů ode dne převzetí rozhodnutí o nepřijetí. 

Rozhodnutí o nepřijetí bude možné osobně převzít v sekretariátu školy od 16. června 2020 do  19. června 2020. Pokud si ho v této době nemůžete vyzvednout, nebo nemáte o studium u nás zájem, prosíme o kontaktování, abychom domluvili další postup.

Žádáme tedy, abyste po zveřejnění výsledků v každém případě kontaktovali školu, osobně, telefonicky nebo e-mailem a sdělili nám, zda máte či nemáte o studium u nás zájem. Náš poradenský tým se Vám bude snažit pomoci s případným rozhodováním a budeme se snažit na-lézt řešení každé situace, která může vzniknout.

V případě podání zápisového lístku na naši školu pro obory OA, EL a TL Vás žádáme o vyplnění formuláře pro volbu cizího jazyka – zasíláme v příloze a je zveřejněn na webových stránkách.

Přejeme Vám i Vašim dětem, aby byly přijaty na školu, která splní jejich očekávání a připraví je k maturitě a pro život.

Další informace, kritéria přijímacího řízení a počty přihlášených a přijímaných žáků naleznete na www.sosik.cz.

S přátelským pozdravem

RNDr. Václav Opatrný
ředitel

Kontakty:
Tel:  312 247 170
e-mail: prijimacky@sosik.cz