Výsledky 2. kola přijímacího řízení – obor Stavebnictví

Všichni přihlášení uchazeči byli přijati. Prosíme o převzetí rozhodnutí a předání zápisového lístku co nejdříve, nejpozději do 28. 6. 2021.