Ekonomické lyceum

Kód oboru: 78-42-M/02

Forma studia: denní studium


Zaměření: od 3. ročníku je možné si zvolit jedno z těchto zaměření:

  • Cestovní ruch
  • Marketingový specialista
  • Výpočetní technika

 Profil absolventa

Absolvent oboru vzdělávání Ekonomické lyceum získává dostatečné znalosti, které mu umožňují snadněji pokračovat na vysoké či vyšší odborné škole, zejména se zaměřením na oblast studia ekonomiky, práv, financí, podnikání a služeb.

Absolvent se také dobře uplatní přímo v praxi v oblasti administrativní, ekonomické a služeb, což mu umožňuje počítačová gramotnost včetně desetiprstové techniky, odborná znalost  účetnictví, ekonomiky a 2 cizích jazyků. 


Dále je řada předmětů podporována různými multimediálními programy nebo prací na internetu. Zde jde především o výuku cizích jazyků, zeměpisu, ekonomiky a dalších. Cílem výuky v těchto předmětech je mimo jiné prohloubit dovednost práce s počítači, vyhledávat, třídit a zpracovávat informace z moderních informačních zdrojů.


Školní vzdělávací program je k nahlédnutí v sekretariátu školy.

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954
UČEBNÍ PLÁN pro žáky, kteří nastoupili v roce 2022
EKONOMICKÉ LYCEUM  78-42-M/02
  Předmět1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkCelkem za studium
  Český jazyk a literatura333312
Cizí jazyk1333312
 Cizí jazyk2333312
 Dějepis22004
 Zeměpis20002
 Občanská nauka02237
 Fyzika33006
 Chemie22004
 Biologie22004
 Matematika433313
 Tělesná výchova22228
 Informační technologie22228
 Pís. a elektr. komunikace22217
 Ekonomika32229
 Účetnictví00347
 Finance00224
 Statistika01102
 Odborná práce0000,50,5
 Zaměření     
 Cestovní ruch     
 Management a marketing cestovního ruchu00325
 Geografie cestovního ruchu00224
 Výpočetní technika     
 Počítačové sítě00202
 Multimédia00303
 Programování00022
 Tvorba webových stránek00022
 Marketingový specialista     
 Marketingová komunikace00325
 Fiktivní firma00224
Semináře
Seminář ZSV00112
Aplikovaná matematika00112
Konverzace v anglickém jazyce00112
Semináře 2
Ekonomický seminář00011
Seminář z psychologie00011
 CELKEM33323434,5133,5
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954
UČEBNÍ PLÁN pro žáky, kteří nastoupili v roce 2020 a 2021
EKONOMICKÉ LYCEUM  78-42-M/02
  Předmět1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkCelkem za studium
  Český jazyk a literatura333312
Cizí jazyk1333312
 Cizí jazyk2333312
 Dějepis22004
 Zeměpis20002
 Občanská nauka02237
 Fyzika33006
 Chemie22004
 Biologie22004
 Matematika433313
 Tělesná výchova22228
 Informační technologie22228
 Pís. a elektr. komunikace22217
 Ekonomika32229
 Účetnictví00347
 Finance00224
 Statistika01102
 Odborná práce0000,50,5
 Zaměření     
 Cestovní ruch     
 Management a marketing cestovního ruchu00325
 Geografie cestovního ruchu00224
 Výpočetní technika     
 Počítačové sítě00202
 Multimédia00303
 Programování00022
 Tvorba webových stránek00022
 Marketingový specialista     
 Marketingová komunikace00325
 Fiktivní firma00224
Semináře
Seminář ZSV00112
Aplikovaná matematika00112
Konverzace v anglickém jazyce00112
Semináře 2
Ekonomický seminář00011
Seminář z psychologie00011
 CELKEM33323433,5133,5
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954
UČEBNÍ PLÁN pro žáky, kteří nastoupili v roce 2017, 2018 a 2019
EKONOMICKÉ LYCEUM  78-42-M/02
  Předmět1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkCelkem za studium
  Český jazyk a literatura333312
Cizí jazyk1333312
 Cizí jazyk2333312
 Dějepis22004
 Zeměpis20002
 Občanská nauka02237
 Fyzika33006
 Chemie22004
 Biologie22004
 Matematika433313
 Tělesná výchova22228
 Informační technologie22228
 Pís. a elektr. komunikace22217
 Ekonomika32229
 Účetnictví00336
 Finance00224
 Statistika01102
 Odborná práce0000,50,5
 Zaměření     
 Cestovní ruch     
 Management a marketing cestovního ruchu00325
 Geografie cestovního ruchu00224
 Výpočetní technika     
 Počítačové sítě00202
 Multimédia00303
 Programování00022
 Tvorba webových stránek00022
 Marketingový specialista     
 Marketingová komunikace00325
 Fiktivní firma00224
Semináře
Seminář ZSV00112
Aplikovaná matematika00112
Konverzace v anglickém jazyce00112
 CELKEM33323432,5131,5

Poznámky:

  • Místo názvu Cizí jazyk1, Cizí jazyk2 mají žáci uveden konkrétní jazyk z nabídky (Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk, Francouzský jazyk).
  • Volitelný seminář: žáci volí jeden z předmětů – Seminář ZSV, Konverzace v anglickém jazyce nebo Aplikovaná matematika.
  • Volitelný seminář 2: žáci volí jeden z předmětů – Ekonomický seminář nebo Seminář z psychologie.