Vážení rodiče, milí žáci,

děkujeme, že jste podali přihlášku na naši školu. Pokud jste měli školu uvedenou na prvním místě, dostali jste pozvánku k přijímacím zkouškám, pokud je v přihlášce škola uvedena  jako druhá, budete vykonávat přijímací zkoušky na první škole a jejich výsledky nám budou Cermatem sdě-leny.

Chtěli bychom Vás informovat o dalším průběhu přijímacího řízení.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v pondělí 15. června 2020.  Zájemci o studium se pak rozdělí na dvě skupiny, na skupinu přijatých uchazečů a na skupinu nepřijatých.

Očekáváme, že přijatí uchazeči  přinesou do školy zápisový lístek v co nejkratší době, i když je lhůta nejpozději do 23. června 2020.  Je nutné, aby ti, kteří preferují jinou školu a jsou přijati na naši školu, nám co nejdříve tuto skutečnost sdělili. Jistě chápete, že včasná informovanost přispěje ke klidu dalších nepřijatých uchazečů. Za tento přístup Vám moc děkujeme.

Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nezasílá, je možné vyzvednout v sekretariátu školy od úterý 16. června 2020.

Druhá skupina – nepřijatí uchazeči – nemusí propadat panice, tento stav není konečným pořa-dím. Nezapomeňte, že se dávají dvě přihlášky a může proto dojít k pohybu v umístění. Máte-li o studium u nás stále zájem a splnili jste podmínky pro přijetí, potvrdíte tuto skutečnost tím, že okamžitě podáte žádost o nové rozhodnutí, vzor najdete na našich webových stránkách. Tuto žádost je nutné podat nejpozději do 3 dnů ode dne převzetí rozhodnutí o nepřijetí. 

Rozhodnutí o nepřijetí bude možné osobně převzít v sekretariátu školy od 16. června 2020 do  19. června 2020. Pokud si ho v této době nemůžete vyzvednout, nebo nemáte o studium u nás zájem, prosíme o kontaktování, abychom domluvili další postup.

Žádáme tedy, abyste po zveřejnění výsledků v každém případě kontaktovali školu, osobně, telefonicky nebo e-mailem a sdělili nám, zda máte či nemáte o studium u nás zájem. Náš poradenský tým se Vám bude snažit pomoci s případným rozhodováním a budeme se snažit na-lézt řešení každé situace, která může vzniknout.

V případě podání zápisového lístku na naši školu pro obory OA, EL a TL Vás žádáme o vyplnění formuláře pro volbu cizího jazyka – zasíláme v příloze a je zveřejněn na webových stránkách.

Přejeme Vám i Vašim dětem, aby byly přijaty na školu, která splní jejich očekávání a připraví je k maturitě a pro život.

Další informace, kritéria přijímacího řízení a počty přihlášených a přijímaných žáků naleznete na www.sosik.cz.

S přátelským pozdravem

RNDr. Václav Opatrný
ředitel

Kontakty:
Tel:  312 247 170
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Vážení rodiče, milí žáci,

děkujeme, že jste podali přihlášku na naši školu. Pokud jste měli školu uvedenou na prvním místě, dostali jste pozvánku k přijímacím zkouškám, pokud je v přihlášce škola uvedena jako druhá, budete vykonávat přijímací zkoušky na první škole a jejich výsledky nám budou Cermatem sděleny.

Chtěli bychom Vás informovat o dalším průběhu přijímacího řízení.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v pondělí 15. června 2020. Zájemci o studium se pak rozdělí na dvě skupiny, na skupinu přijatých uchazečů a na skupinu nepřijatých.

Očekáváme, že přijatí uchazeči  přinesou do školy zápisový lístek v co nejkratší době, i když je lhůta nejpozději do 23. června 2020. Je nutné, aby ti, kteří preferují jinou školu a jsou přijati na naši školu, nám co nejdříve tuto skutečnost sdělili. Jistě chápete, že včasná informovanost přispěje ke klidu dalších nepřijatých uchazečů. Za tento přístup Vám moc děkujeme.

Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nezasílá, je možné vyzvednout v sekretariátu školy od úterý 16. června 2020.

Druhá skupina – nepřijatí uchazeči – nemusí propadat panice, tento stav není konečným pořadím. Nezapomeňte, že se dávají dvě přihlášky a může proto dojít k pohybu v umístění. Máte-li o studium u nás stále zájem a splnili jste podmínky pro přijetí, potvrdíte tuto skutečnost tím, že okamžitě podáte žádost o nové rozhodnutí, vzor najdete na našich webových stránkách. Tuto žádost je nutné podat nejpozději do 3 dnů ode dne převzetí rozhodnutí o nepřijetí.

Rozhodnutí o nepřijetí bude možné osobně převzít v sekretariátu školy od 16. června 2020 do 19. června 2020. Pokud si ho v této době nemůžete vyzvednout, nebo nemáte o studium u nás zájem, prosíme o kontaktování, abychom domluvili další postup.

Žádáme tedy, abyste po zveřejnění výsledků v každém případě kontaktovali školu, osobně, telefonicky nebo e-mailem a sdělili nám, zda máte či nemáte o studium u nás zájem. Náš poradenský tým se Vám bude snažit pomoci s případným rozhodováním a budeme se snažit nalézt řešení každé situace, která může vzniknout.

V případě podání zápisového lístku na naši školu pro obory OA, EL a TL Vás žádáme o vyplnění formuláře pro volbu cizího jazyka – zasíláme v příloze a je zveřejněn na webových stránkách.

Přejeme Vám i Vašim dětem, aby byly přijaty na školu, která splní jejich očekávání a připraví je k maturitě a pro život.

Další informace, kritéria přijímacího řízení a počty přihlášených a přijímaných žáků naleznete na www.sosik.cz.

S přátelským pozdravem

 

RNDr. Václav Opatrný

ředitel

 

Kontakty:

Tel:  312 247 170

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2016 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno, Cyrila Boudy 2954