Plán na červen 2018


21. května – 1. června 2018
• souvislá praxe tříd S2, S3, O2


28. května – 1. června 2018 (pondělí-pátek)
Maturitní zkouška, společná část – ústní zkoušky, profilová část
• třídy: E4, S4


28. května – 1. června 2018
• souvislá praxe tříd E3, T3


31. května 2018 (čtvrtek)
Předávání maturitních vysvědčení
• aula; třídy O4, T4; čas: 14.00 h


4.-8. června 2018 (pondělí-pátek)
Sportovní kurz tříd O2 a S2


5. června 2018 (úterý)
Představení seminárních prací
• účast: třída O3; 3.-5. vyučovací hodina
• zajišťuje: Ing. Horáčková


6. června 2018 (středa)
Představení seminárních prací
• účast: třída E3; 2.-4. vyučovací hodina
• zajišťuje: Ing. Urbánková


6. června 2018 (středa)
Představení seminárních prací a práce s účetním softwarem
• akce ve škole; účast: třídy E3, O3
• zajišťují: Ing. Urbánková, Ing. Vostrá, Ing. Horáčková


6. června 2018 (středa)
StreTech 2018 – Středoškolská technika 2018, Praha
• účast: 6 žáků ze třídy T3
• zajišťují: Ing. Bláhová, Ing. Segmüllerová


7. června 2018 (čtvrtek)
Předávání maturitních vysvědčení
• aula; třídy E4, S4; čas: 14.00 h


11.-15. června 2018 (pondělí-pátek)
Sportovní kurz tříd E2 a T2


12. června 2018 (úterý)
Přednáška „Problémy ve stavebnictví“
• aula; třída S1, S2; čas: 11.45 – 13.10 h
• zajišťuje: Ing. Ksandrová


13. června 2018 (středa)
Zkouška na Sosíkovské hrátky
• aula; 11. ZŠ Vašatova Kladno; čas: 14.00-17.00 h


19. června 2018 (úterý)
„Sosíkovské hrátky“
• aula; 8.00-14.00 h + vybrané učebny
• zajišťuje: Mgr. Polterová


20. června 2018 (středa)
Mateřská škola Píšťalka
• aula; 10.00 h – zkouška, 16.00 h – vystoupení


25. června 2018 (pondělí)
Oborový den PEK a ICT
• akce ve škole; účast: třídy E2, O2
• zajišťují: Ing. Segmüllerová, Mgr. Sekerková


25. června 2018 (pondělí)
Závěrečná klasifikační porada žáků 1.-3. ročníků


26. a 27. června 2018 (úterý, středa)
Třídní výlety
• jeden z těchto termínů půjdou žáci na třídní výlety s třídním učitelem
• druhý den – výuka


26. června 2018 (úterý)
Hra Finanční svoboda, kvízy
• akce ve škole; účast: třída O2
• zajišťují: Ing. Vostrá, Ing. Horáčková


26. června 2018 (úterý)
Teambuilding
• akce ve škole; účast: třída E1
• dozor: PaedDr. Lexová


28. června 2018 (čtvrtek)
Třídnické hodiny – úklid tříd, šaten


29. června 2018 (pátek)
Třídnická hodina - předávání vysvědčení 

© 2016 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno, Cyrila Boudy 2954