Plán na červen 2017


29. května – 2. června 2017 (pondělí-pátek)
Sportovní kurz 2. ročníků
• účast: třídy O2, S2


1. června 2017 (čtvrtek)
Praha historická, významné osobnosti české kultury, Národní kulturní památka Vyšehrad
• účast: třída E2
• zajišťuje: PaedDr. Lexová


1. června 2017 (čtvrtek)
Předávání maturitních vysvědčení žákům E4, S4
• aula školy; 14.30 h


5. – 9. června 2017 (pondělí-pátek)
Sportovní kurz 2. ročníků
• účast: třídy E2, T2


6. června 2017 (úterý)
Česká spořitelna, hra „Finanční svoboda“
• účast: třída O3; čas: 8.30-13.00 hodin
• zajišťuje: Ing. Horáčková


19.-23. června 2017 (pondělí-pátek)
Vodácký kurz
• účast: žáci 3. ročníků
• zajišťují: Mgr. Souček, Ing. Müller, Mgr. Kühn


23. června 2017 (pátek)
Ukončení klasifikace
• pedagogové zapíší známky do Bakalářů
• třídní učitelé odevzdají vyplněnou tabulku do 12.00 hodin


27. června 2017 (úterý)

Klasifikační porada 1.-3. ročníků


28. června 2017 (středa)
Ekologické vycházky všech tříd


29. června 2017 (čtvrtek)
Třídnické hodiny, úklid tříd a šaten


29. června 2017 (čtvrtek)
Závěrečné posezení zaměstnanců školy


30. června 2017 (pátek)
Předání vysvědčení


Odstranění neklasifikací
4. ročníky – červen 2017
1.-3. ročníky – 28. a 29. srpna 2017


Odstranění nedostatečných
4. ročníky – červen 2017
1.-3. ročníky – 30. a 31. srpna 2017

 

© 2016 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno, Cyrila Boudy 2954