Plán na duben 2019

1. dubna 2019 (pondělí)
Odevzdání PMP
• Žáci 4. ročníků odevzdají svázanou maturitní práci a CD, na kterém bude maturitní práce a prezentace v Powerpointu (nedodržení termínu pro odevzdání PMP se posuzuje, jako by žák danou zkoušku vykonal neúspěšně).


1. dubna 2019 (pondělí)
Aprílová škola
• účast: třídy: O2, T2, S3, E3, O3 ve vybraných předmětech a vyučovacích hodinách
• zajišťují: Ing. Horáčková, Ing. Eberlová, Ing. Urbánková


3. dubna 2019 (středa)
Olympiáda ČJL – krajské kolo
• proběhne v naší škole


4.-5. dubna 2019 (čtvrtek-pátek)
Zájezd do Německa
• účast: výběr žáků
• zajišťují: Mgr. Andielová, Mgr. Kostiuková, Mgr. Pecháčková


8. dubna 2019 (pondělí)
Klasifikační porada 1.-3. ročníků (3. čtvrtletí) – 14.10 h,
Třídní schůzky – od 16.00 h


10. dubna 2019 (středa)
Státní maturita – písemná práce z českého jazyka


11. dubna 2019 (čtvrtek)
Státní maturita – písemná práce z cizích jazyků


12. dubna 2019 (pátek)
Přijímací zkoušky, 1. termín
Nácvik maturitních testů pro žáky 4. ročníků
Ředitelský den pro žáky 1.-3. ročníků


15. dubna 2019 (pondělí)
Přijímací zkoušky, 2. termín
Středočeské divadlo Kladno pro žáky 1.-3. ročníků – viz níže
Ředitelský den pro žáky 4. ročníků


15. dubna 2019 (pondělí)
Středočeské divadlo Kladno, představení „Hra, která se zvrtla“
• účast: 1.-3. ročníky
• vstupné 140,- Kč (vyberou pokladníci tříd)
• čas: sraz před Středočeským divadlem v 10.30 hodin


17. dubna 2019 (středa)
Profilová část maturitní zkoušky, písemná práce z anglického a ruského jazyka, matematiky


23. dubna 2019 (úterý)
Oborový den KOC
• účast: třídy S3, S2
• čas: 3. a 4. vyučovací hodina
• zajišťuje: Ing. Hnízdilová, Ing. Ksandrová


26. dubna 2019 (pátek)
Závěrečná klasifikační porada 4. ročníků
• sborovna; 14.10 h


29. dubna 2019 (pondělí)
Beseda pro žáky 4. ročníků
• aula; Policie Kladno, čas: 9.30 h
• aula; Úřad práce, čas: 10.30 h


30. dubna 2019 (úterý)
Předání vysvědčení žákům 4. ročníků a předání otázek k PMP


 

© 2016 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno, Cyrila Boudy 2954