Plán na říjen 2019

2. října 2019 (středa)
„Literatura je jen jedna z forem umění“ – exkurze do Národní galerie
• účast: třída S2, E2
• zajišťuje: Mgr. Polterová, Mgr. Souček, Ing. Horáčková


2. října 2019 (středa)

Přednáška „Porotherm“
• aula; účast: třídy S3, S4
• zajišťuje: Ing. Ksandrová


7. října 2019 (pondělí)

Projektový den – Architektura Praha
• účast: třídy E4, O4, T4 a S4
• zajišťují: všichni vyučující cizích jazyků


8. a 9. října 2019 (úterý, středa)
Veletrh vzdělávání, Dům kultury Kladno
• úterý 9.00-18.00 h; v 8.45 h je slavnostní zahájení
• středa 9.00-18.00 h


16. října 2019 (středa)
Středočeská vědecká knihovna
• 8.30-10.00 h; třídy SlA, S1B
• zajišťují: Mgr. Pecháčková, Mgr. Polterová


18. října 2019 (pátek)
Přednáška – Logistika
• aula; 8.00-9.35 h; účast: třídy E4, O4
• zajišťuje: Ing. Horáčková


23. října 2019 (středa)
exkurze Profesia days 2019, Praha
• účast: třídy E4 a O4
• zajišťují: Ing. Vostrá, Ing. Urbánková


23. října 2019 (středa)
Středočeská vědecká knihovna
• 8.30-10.00 h; třída Ol
• 10.30-12.00 h; třída T1
• zajišťují: Mgr. Polterová, PaedDr. Lexová


24. října 2019 (čtvrtek)
Den otevřených dveří, 15.00-17.00 h


29. a 30. října 2019 (úterý, středa)
Podzimní prázdniny


31. října 2019 (čtvrtek)
Halloween
• program pro třídy bude upřesněn
• zajišťuje: Mgr. Suková


31. října 2019 (čtvrtek)
Večery přátel krásné hudby
• aula; čas: 19.00 h


 

© 2016 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno, Cyrila Boudy 2954