Měsíční plán

Plán na září 2023

4. září 2023 (pondělí)

Zahájení školního roku

 • představení vedení školy žákům 1. ročníků
 • aula, 8.50-9.10 h – třídy T1, S1A, S1B
 • aula, 9.20-9.40 h – třídy E1, O1

6. září 2023 (středa)

Schůzka účastníků zájezdu do Irska

 • aula; 11.15-11:45 h

6.-8. září 2023 (středa-pátek)

Adaptační kurz žáků 1. ročníků

 • účast: žáci 1. ročníků
 • zajišťují: Mgr. Procházka, Ing. Eberlová, Ing. Urbánková, Mgr. Schveinertová, Ing. Bálek, Ing. Segmüllerová, Mgr. Eisová

11. září 2023 (pondělí)

Maturitní zkoušky – podzimní termín

13.-20. září 2023 (středa-středa)

Poznávací zájezd Irsko

 • účast: 40 žáků
 • zajišťují: Mgr. Lounová, Mgr. Kousalová, RNDr. Opatrný

19. září 2023

Přednáška Just

 • aula; čas: od 17 hodin

21.-28. září 2023 (čtvrtek-čtvrtek)

Poznávací zájezd Itálie

 • účast: 50 žáků
 • zajišťují: Ing. Ksandrová, Ing. Barabáš, Mgr. Masojídek, Ing. Müller

2. října 2023 (pondělí)

Fotografování tříd

 • foto třídy – 50,- Kč
 • foto skupinky – 30,- Kč