Měsíční plán

Plán na prosinec 2022

1. prosince 2022 (čtvrtek)

Školní kolo Olympiády v ČJL

 • čas: 1.-3. vyučovací hodina
 • zajišťuje: PaedDr. Lexová

1. prosince 2022 (čtvrtek)

Workshop robotiky Praha – „Dílna robotiky v NTK – vozítko“

 • účast: skupina T3 (skupina sta)
 • zajišťuje: Mgr. Masojídek

1. prosince 2022 (čtvrtek)

Výstava – Stanislav Lachman, „Architekt ve fabrice, Kladno“

 • účast: třída T3
 • čas: 5. a 6. vyučovací hodina
 • zajišťuje: Ing. Bláhová

1.-9. prosince 2022

Testování ČŠI

 • 1. ročníky – finanční gramotnost
 • 2. ročníky – čtenářská gramotnost

2. prosince 2022 (pátek)

Workshop robotiky Praha – „Dílna robotiky v NTK – vozítko“

 • účast: skupina T3 (skupina it)
 • zajišťuje: Mgr. Sekerková

3. prosince 2022 (sobota)

Maturitní ples E4, T4

6. prosince 2022 (úterý)

Exkurze Letiště Praha

 • účast: část třídy O4, E4
 • zajišťuje: Ing. Kasík

6. prosince 2022 (úterý)

Volejbal – okresní kolo hoši

 • účast: vybraní žáci
 • zajišťuje: Mgr. Procházka

7. prosince 2022 (středa)

Pronájem auly – 10. ZŠ

 • místo: aula; čas: 8.00-12.00 h

8. prosince 2022 (čtvrtek)

Zájezd do Norimberku

 • vybraní žáci
 • zajišťuje: Mgr. Andielová

8. prosince 2022 (čtvrtek)

Pronájem auly – 10. ZŠ

 • místo: aula; čas: 8.00-12.00 h

8.-9. prosince 2022 (čtvrtek, pátek)

Fotbalová akademie

 • učebna: suterén 024

9. prosince 2022 (pátek)

Andělské klepání

 • místo: aula; čas: 16.00 h
 • zajišťuje: Ing. Eberlová

12. prosince 2022 (pondělí)

Studentské volby

 • výuka nebude narušena
 • organizují vybraní jedinci z parlamentu
 • zajišťuje: Mgr. Stříteská

13. prosince 2022 (úterý)

Školní kolo Olympiády v německém jazyce

 • účast: vybraní žáci; čas: 2. vyučovací hodina
 • zajišťuje: Mgr. Andielová

15. prosince 2022 (čtvrtek)

Olympiáda v ANJ – písemná část

 • čas: 1. vyučovací hodina
 • účast: vybraní žáci 1.-3. ročníku
 • zajišťuje: M. Sedlmajerová

15. prosince 2022 (čtvrtek)

Exkurze Coca cola Praha

 • účast: marketingový specialista O4, E4
 • zajišťují: Ing. Urbánková, Ing. Lamačová

16., 17. a 18. prosince 2022 (pátek, sobota, neděle)

Pronájem auly

 • 16. 12. 2022 – 17.00 hodin
 • 18. 12. 2022 – večerní koncert
 • 19. 12. 2022 – ranní bohoslužba (do 14 hodin)

19. prosince 2022 (pondělí)

Kino Hutník + výuka

 • účast: všechny třídy TL a STA
  • čas: 8.00-10.00 h; film: Tygři; cena 100,- Kč; doprovod TU
  • dále pokračuje výuka 4.-5. vyučovací hodinu
 • účast: všechny třídy EL a OA
  • výuka: 1. a 2. vyučovací hodinu,
  • dále film Poslední závod; cena: 80,- Kč; čas: 10.10-12.00 h; doprovod TU
 • zajišťuje: PaedDr. Lexová