Stavebnictví

Kód oboru:  36-47-M/01

Forma studia:  denní studium


Profil absolventa 

Absolvent Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie Kladno, obor Stavebnictví, se uplatní v povolání stavební technik v různých odvětvích stavebnictví.

Stavební technici se realizují v následujících  oblastech – příprava výroby, realizace investic, projektování, provádění staveb, obchodování s realitami, developering, výroba a prodej stavebních hmot, kontrola jakosti staveb, zkušebnictví, státní správa – stavební úřad.  Stavební technici pracují například na pozicích: stavební mistr, stavbyvedoucí, projektant, technický dozor, rozpočtář, referent, provozní dispečer, technolog, laborant, pracovník marketingu, prodejce stavebních hmot.

Absolvent má také předpoklady, aby soukromě podnikal. Pro živnosti vázané a pro některé řídící funkce v zaměstnaneckém poměru je podmínkou autorizace v příslušném oboru (například projektová činnost).

Absolvent je také připraven tak, aby mohl po úspěšném složení maturitní zkoušky nastoupit do některé z forem terciálního vzdělávání, zejména ke studiu na vyšší odborné škole nebo vysoké škole se zaměřením na stavebnictví. Absolvent byl veden k tomu, aby si uvědomoval význam celoživotního vzdělávání.

Zde si můžete prohlédnout filmovou ukázku z informačního systému o uplatnění absolventů na trhu práce ISA+ týkající se oboru stavebnictví.


Školní vzdělávací program je k nahlédnutí v sekretariátu školy.

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954
UČEBNÍ  PLÁN pro žáky, kteří nastoupili v roce 2022
STAVEBNICTVÍ  36-47-M/01
PředmětHodin týdněCelkem za studium
1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
 Český jazyk a literatura333312
 Cizí jazyk333312
 Dějepis20002
 Občanská nauka02103
 Fyzika22004
 Chemie10001
 Biologie10001
 Matematika433313
 Tělesná výchova22228
 Informační a komunikační technologie22217
 Odborné kreslení10001
 CAD systémy12216
 Ekonomika00213
 Stavební ekonomika00123
 Konstrukční cvičení223512
 Pozemní stavitelství444315
 Stavební mechanika02305
 Stavební konstrukce00358
 Architektura21003
 TZB00112
BIM00123
 Deskriptivní geometrie22004
 Geodézie02103
Praxe22004
 Odborná práce0000,5 0,5
 CELKEM34343532,5135,5
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954
UČEBNÍ  PLÁN pro žáky, kteří nastoupili v roce 2020 a 2021
STAVEBNICTVÍ  36-47-M/01
PředmětHodin týdněCelkem za studium
1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
 Český jazyk a literatura333312
 Cizí jazyk333312
 Dějepis11002
 Občanská nauka00123
 Fyzika22004
 Chemie10001
 Biologie10001
 Matematika433313
 Tělesná výchova22228
 Informační a komunikační technologie22206
 Odborné kreslení10001
 CAD systémy12205
 Ekonomika00303
 Stavební ekonomika00033
 Konstrukční cvičení223310
 Pozemní stavitelství344415
 Stavební mechanika02305
 Stavební konstrukce00358
 Architektura12003
 Praxe42006
 Deskriptivní geometrie22004
 Geodézie02103
 Odborná práce0000,5 0,5
 Zaměření BIM – projektování     
  Správa budov00011
  BIM projektování00123
  Seminář BIM 00022
 Zaměření Obnova budov     
 Průzkum staveb00101
 Památková péče00011
 Obnova budov00044
 Zaměření Pozemní stavby     
 Technická náročnost staveb00123
 Urbanismus a typologie00033
 CELKEM33343433,5134,5
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954
UČEBNÍ  PLÁN pro žáky, kteří nastoupili v roce 2017, 2018 a 2019
STAVEBNICTVÍ  36-47-M/01
PředmětHodin týdněCelkem za studium
1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
 Český jazyk a literatura333312
 Cizí jazyk333312
 Dějepis11002
 Občanská nauka00123
 Fyzika22004
 Chemie10001
 Biologie10001
 Matematika433313
 Tělesná výchova22228
 Informační a komunikační technologie22206
 Odborné kreslení10001
 CAD systémy02215
 Ekonomika00303
 Stavební ekonomika00033
 Konstrukční cvičení223310
 Pozemní stavitelství434415
 Stavební mechanika02305
 Stavební konstrukce00358
 Architektura12003
 Praxe42006
 Deskriptivní geometrie22004
 Geodézie02103
 Odborná práce000,5 0,5
 Zaměření Geodézie     
  Veřejná správa00011
  Geodézie praktická00123
  Seminář GEO00022
 Zaměření BIM – projektování     
  Správa budov00011
  BIM projektování00123
  Seminář BIM 00022
 Zaměření Obnova budov     
 Průzkum staveb00101
 Památková péče00011
 Obnova budov00044
 Zaměření Pozemní stavby     
 Technická náročnost staveb00123
 Urbanismus00022
 CELKEM33333434,5/33,5134,5/133,5