Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.

Informační povinnost dle zákona 106/1999 Sb. lze uplatnit osobním dotazem u statutárního zástupce školy nebo prostřednictvím mailu skola@sosik.cz, popř. datovou schránkou 6g2w8xq.