Zprávy z projektových dnů

Naše škola je zapojena do „Projektu technického vzdělávání“, v rámci kterého byly vybaveny počítačové a odborné učebny a pořízeno moderní geodetické vybavení, tiskárny a plotry. Naším cílem je ukázat toto vybavení nejen našim žákům, ale i žákům zakladních škol.

Proto jsme pro školní rok 2019/2020 připravili pro žáky základních škol projektové dny. Projektové dny jsou naplánovány na středy v každém měsíci a obsah projektových dnů lze zařadit do výuky základních škol – předmětů fyzika, chemie, přírodopis, informační technologie, pracovní činnosti (viz záložka projektové dny).

Zájemci z řad žáků jsou rozděleni do skupin a zapojeni do výuky vybraných činností, naši žáci se ujímají role asistentů (styl žáci učí žáky).

Navázali jsme spolupráci s Mgr. Ivou Dubravskou, vedoucí projektu MAP II v Kladně. V rámci této spolupráce byly realizovány projektové dny pro žáky 8. a 9. ročníků škol okresu Kladno.

Projektové dny na naší škole jsou pozitivně hodnoceny. Věříme, že vzbudí u žáků zvídavost a zájem o technické vzdělávání.