Stavební laboratoř

Stavební laboratoř – co se tady zkoumá

Odplavitelné částice – kamenivo

Nasákavost kameniva

Zrnitost kameniva

lab1
Tvarový index – kamenivo Tvarový index – kamenivo Humusovitost – kamenivo
pH – voda Organické látky Vicatův přístroj
Pevnost v tlaku – cement Pevnost v tahu za ohybu – cement Výsledek – tahu za ohybu
VeBe – konzistence betonové směsi VeBe – konzistence betonové směsi Schmidtovo kladívko – pevnost betonu
Výsledek – pevnost v tlaku
 
Pevnost v tlaku – beton Weitzmannovo kladívko – pevnost betonulab14
Pevnost v tahu -ocel Výsledek – pevnosti v tahu oceli Míchání betonové směsi