Stavebnictví

Exkurze tříd S4A a S4B

Ve středu 16. 11. 2022 studenti tříd S4A a S4B se zaměřením Obnovy budov navštívili statek v Blevicích. Měli možnost nahlédnout do komplexu budov, kde mohli vidět různé stavební materiály a konstrukce datované už od 13. století. Všem zúčastněným to přineslo veliké zkušenosti jak z hlediska obnovy budov, tak z hlediska architektonického.

Veletrh FOR ARCH

Po vynucené covidové přestávce navštívili studenti 2. 3. a 4. ročníku oboru Stavebnictví 21. 9. 2021 výstavu FOR ARCH. I přes chudší účast vystavovatelů viděli řadu novinek či tradičních materiálů a technologií určených pro projektování a realizaci staveb. Nižší ročníky jely poprvé, čtvrťáci už byli podruhé. Studenti se mohli při prohlídce zaměřit právě na to, co se učí v předmětech, jako jsou například Pozemní stavby, Praxe, Stavební konstrukce, BIM a KOC. Zvlášť přínosná je návštěva výstavy pro budoucí maturanty, kteří tu získali podklady pro svou odbornou maturitní práci.

Škola BIM projektování

Ve dnech 15.9. – 18. 9. 2021 proběhla v Žatci  „Letní škola BIM projektování“. Tuto akci organizuje Ing. arch. Petr Vaněk – Odborná rada pro BIM z.s. Cílem této akce, je naskenovat ve 3D jednotlivé budovy Žateckého pivovaru a vytvořit jejich model v ArchiCADu.

Po zahájení akce a vzájemném představení zúčastněných škol jsme vyslechli blok vstupních přednášek. Následovalo přidělení budov Žateckého pivovaru jednotlivým školám a příprava počítačů. Pak již každá škola pracovala samostatně na přidělených objektech. Studenti si s pomocí geodetických přístrojů nejprve objekty zaměřili a pomocí získaného „Mračna bodů“ pak vytvářeli jejich 3D modely.

 Za naší školu se účastnili studenti 4. ročníku STA – Červenka Ondřej, Moravec Matyáš a Nosek Jan.

Na závěr jsme zrekapitulovali naši práci. Při modelování jsme získali mnoho nových poznatků.