Technické lyceum

Kód oboru: 78-42-M/01

Forma studia: denní studium


 Zaměření:  od 2. ročníku je možné si zvolit jedno z těchto zaměření:

  • Stavitelství a architektura
  • Výpočetní technika

Profil absolventa

Technické lyceum je koncipováno jako odborné technické studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a výrazným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj technického myšlení. 

Absolvent technického lycea je připraven k terciárnímu studiu technických oborů. Pro další studium získá dobré základy přírodovědných předmětů – matematiky, fyziky, chemie, deskriptivní geometrie a výpočetní techniky. Získá také vhled do problematiky technických oborů a konkrétní představu o náročnosti terciárního studia i jeho obsahu, s možností volby zaměření  Stavebnictví, Architektura a umění nebo Výpočetní technika, což mu umožní snadněji se rozhodovat o další vzdělávací cestě. 

Dále získá kompetence uplatnitelné i při přímém vstupu na trh práce. Může se uplatnit na všech pracovištích, na kterých se vyžaduje připravenost k efektivní práci s prostředky informačních a komunikačních technologií, řešení jednodušších programátorských úloh, tvorba a úprava webových stránek, využívání CAD systémů, znalost dvou cizích jazyků, dodržování normalizace a standardizace, znalost základních poznatků z ekonomiky, řízení, pracovního práva a managementu.


Zde si můžete prohlédnout filmovou ukázku z informačního systému o uplatnění absolventů na trhu práce ISA+ týkající se oboru technické lyceum.


Školní vzdělávací program je k nahlédnutí v sekretariátu školy.

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954
UČEBNÍ PLÁN pro žáky, kteří nastoupili v roce 2022
TECHNICKÉ LYCEUM  78-42-M/01
PředmětHodin týdně Celkem za studium
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 
  Český jazyk a literatura333312
  Cizí jazyk1333312
  Cizí jazyk2333312
  Dějepis20002
  Zeměpis20002
  Občanská nauka00123
  Fyzika332210
  Chemie22228
  Biologie22004
  Matematika443314
  Tělesná výchova22228
  Informační technologie332210
  Ekonomika02103
  Technická fyzika01124
  Deskript. geometrie00224
  Technické kreslení20002
  CAD systémy11125
  Průmyslový design00202
  Odborná práce0000,50,5
  Zaměření 035412
   Stavebnictví a architektura     
    Stavebnictví 03328
    Urbanismus a typologie 00022
   Architektura 00202
  Výpočetní technika:      
  Technika počítačů 03003
  Virtuální realita00202
  Multimédia 00303
  Programování 00022
  Tvorba webových stránek00022
 Semináře      
  Seminář ZSV00112
  Aplikovaná matematika00112
Konverzace v anglickém jazyce00112
 CELKEM 32323433,5131,5
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954
UČEBNÍ PLÁN pro žáky, kteří nastoupili v roce 2020
TECHNICKÉ LYCEUM  78-42-M/01
 PředmětHodin týdně Celkem
za studium
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 
  Český jazyk a literatura333312
  Cizí jazyk1333312
  Cizí jazyk2333312
  Dějepis20002
  Zeměpis20002
  Občanská nauka00123
  Fyzika332210
  Chemie22228
  Biologie22004
  Matematika443314
  Tělesná výchova22228
  Informační technologie332210
  Ekonomika02103
  Technická fyzika01124
  Deskript. geometrie00224
  Technické kreslení20002
  CAD systémy11125
  Průmyslový design00202
 Odborná práce0000,50,5
  Zaměření 035412
   Stavitelství:      
    Stavebnictví 03328
    Urbanismus a typologie 00022
   Stavební zkušebnictví 00202
  Architektura a umění:      
   Stavebnictví 03328
   Architektura 00202
   Urbanismus 00022
  Výpočetní technika:      
  Technika počítačů 03003
  Virtuální realita00202
  Multimédia 00303
  Programování 00022
  Tvorba webových stránek00022
 Semináře      
  Seminář ZSV00112
  Aplikovaná matematika00112
  Seminář konverzace v anglickém jazyce00112
 CELKEM 32323433,5131,5
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954
UČEBNÍ PLÁN pro žáky, kteří nastoupili v roce 2017, 2018 a 2019
TECHNICKÉ LYCEUM  78-42-M/01
PředmětHodin týdně Celkem za studium
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 
  Český jazyk a literatura333312
  Cizí jazyk1333312
  Cizí jazyk2333312
  Dějepis02002
  Zeměpis20002
  Občanská nauka00123
  Fyzika332210
  Chemie22228
  Biologie22004
  Matematika443314
  Tělesná výchova22228
  Informační technologie332210
  Ekonomika02103
  Technická fyzika01124
  Deskript. geometrie00224
  Technické kreslení20002
  CAD systémy01225
  Průmyslový design00202
  Odborná práce0000,50,5
  Zaměření 035412
   Stavitelství:      
    Stavebnictví 03328
    Urbanismus a typologie 00022
   Stavební zkušebnictví 00202
  Architektura a umění:      
   Stavebnictví 03328
   Architektura 00202
   Urbanismus 00022
  Výpočetní technika:      
  Technika počítačů 03003
  Počítačové sítě 00202
  Multimédia 00303
  Programování 00022
  Tvorba webových stránek00022
 Semináře      
  Seminář ICT00112
  Seminář ZSV00112
  Aplikovaná matematika00112
Konverzace v anglickém jazyce00112
 CELKEM 29343533,5131,5

Poznámky:

  • Místo názvu Cizí jazyk1, Cizí jazyk2 mají žáci uveden konkrétní jazyk z nabídky (Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk, Francouzský jazyk).
  • Semináře: žáci volí jeden z předmětů – Seminář ZSV, Aplikovaná matematika nebo Seminář konverzace v anglickém jazyce.