Eberlová Martina

Aprobace: odborné EKO a STA

Kabinet: 316B

Konzultační hodiny: čtvrtek 14:00 – 14:45

Telefonické konzultační hodiny pro rodiče: středa 11:35 – 12:20

Konzultační hodiny třídního učitele pro žáky: 14:10 – 14:55

E-mail: eberlova@spssoa.czTelefon: 311 690 834