Horáčková Alice

Aprobace: odborné EKO

Kabinet: 027

Konzultační hodiny: úterý 14:10 – 15:00

Telefonické konzultační hodiny pro rodiče: čtvrtek 9:40 – 10:25

Konzultační hodiny třídního učitele pro žáky: pátek 13:25 – 14:10

E-mail: horackova@spssoa.czTelefon: 311 690 824