Horáčková Alice

Aprobace: odborné EKO

Kabinet: 027

Konzultační hodiny: středa 13:15 – 14:00

Telefonické konzultační hodiny pro rodiče: pátek 9:40 – 10:25

Konzultační hodiny třídního učitele pro žáky: úterý 14:10 – 14:55

E-mail: horackova@spssoa.czTelefon: 311 690 824