Jan Barabáš

Aprobace: odborné STA, ICT

Kabinet: 106

Konzultační hodiny: úterý 7:30 – 8:00

Telefonické konzultační hodiny pro rodiče: středa 9:40 – 10:25

Konzultační hodiny třídního učitele pro žáky: středa 14:10 – 14:55

E-mail: barabas@spssoa.cz, Telefon: 311 690 832