Jana Kombercová

Aprobace: ČJL, OBN, NEJ

Kabinet: 107

Konzultační hodiny: čtvrtek 13:25 – 14:10

Telefonické konzultační hodiny pro rodiče: čtvrtek 9:40 – 10:25

Konzultační hodiny třídního učitele pro žáky: pátek od 7:30

E-mail: kombercova@spssoa.cz, Telefon: 311 690 831