Kasík Martin

Aprobace: odborné EKO

Kabinet: 316D

Konzultační hodiny:  pondělí 8:50 – 9:35

Telefonické konzultační hodiny pro rodiče: středa 8:50 – 9:35

Konzultační hodiny třídního učitele pro žáky: středa 15:00 – 15:45

E-mail: kasik@spssoa.czTelefon: 311 690 828