Ksandrová Lenka

Aprobace: odborné STA

Kabinet: 317

Konzultační hodiny: pátek 14:00 – 14:45

Telefonické konzultační hodiny pro rodiče: čtvrtek 9:40 – 10.25

Konzultační hodiny třídního učitele pro žáky: čtvrtek 12:20 – 14:00

E-mail: ksandrova@spssoa.czTelefon: 311 690 835