Kühn Marek

Aprobace: TEV, BIO

Kabinet: 039

Konzultační hodiny: pátek 14:10 – 15:00

Telefonické konzultační hodiny pro rodiče: pátek 11:35 – 12:20

Konzultační hodiny třídního učitele pro žáky: pátek 1410 – 15:00

E-mail: kuhn@spssoa.czTelefon: 311 690 826