Maršík Jiří

Aprobace: MAT, FYZ, ICT

Kabinet: 112

Konzultační hodiny: středa 14:05 – 14:50

Telefonické konzultační hodiny pro rodiče: pondělí 7:15 – 7:45

Konzultační hodiny třídního učitele pro žáky: středa 14:00 – 14:30

E-mail: marsik@spssoa.czTelefon: 311 690 840