Procházka Petr

Aprobace: TEV, BIO

Kabinet: 039

Konzultační hodiny: středa 14:15 – 15:00

Telefonické konzultační hodiny pro rodiče: středa 12:35 – 13:20

Konzultační hodiny třídního učitele pro žáky: středa 14:15 – 15:00

E-mail: prochazka@spssoa.czTelefon: 311 690 826