Procházka Petr

Aprobace: TEV, BIO

Kabinet: 039

Konzultační hodiny: pátek 11:35 – 12:20

Telefonické konzultační hodiny pro rodiče: středa 10:30 – 11:15

Konzultační hodiny třídního učitele pro žáky: úterý 16:00 – 16:45

E-mail: prochazka@spssoa.czTelefon: 311 690 826