Segműllerová Renata

Aprobace: odborné STA, PEK

Kabinet: 316A

Konzultační hodiny: pondělí 7:30 – 8:00

Telefonické konzultační hodiny pro rodiče: pondělí 7:30 – 8:00

Konzultační hodiny třídního učitele pro žáky: pondělí 7:30 – 8:00

E-mail: segmullerova@spssoa.czTelefon: 311 690 839