Segműllerová Renata

Aprobace: odborné STA, PEK

Kabinet: 316A

Konzultační hodiny: středa od 14:15

Telefonické konzultační hodiny pro rodiče: pondělí 8:00 – 8:30

Konzultační hodiny třídního učitele pro žáky: pondělí 8:00 – 8:30

E-mail: segmullerova@spssoa.czTelefon: 311 690 839