Sekerková Svatava

Aprobace: MAT, DEG, ICT

Kabinet: 206

Konzultační hodiny:  úterý 7:20 – 7:55

Telefonické konzultační hodiny pro rodiče: úterý 9:40 – 10:15

Konzultační hodiny třídního učitele pro žáky: středa 7:25 – 7:45

E-mail: sekerkova@spssoa.czTelefon: 311 690 837