Stříteská Jana

Aprobace: FRJ, OBN

Kabinet: 106

Konzultační hodiny: čtvrtek 7:30 – 8:00

Telefonické konzultační hodiny pro rodiče: čtvrtek 7:30 – 8:00

E-mail: striteska@spssoa.czTelefon: 311 690 825