Urbánková Kamila

Aprobace: odborné EKO

Kabinet: 316D

Konzultační hodiny: čtvrtek 14:10 – 14:55

Telefonické konzultační hodiny pro rodiče: 14:10 – 14:55

Konzultační hodiny třídního učitele pro žáky: čtvrtek 14:10 – 14:55

E-mail: urbankova@spssoa.czTelefon: 311 690 828