Upozornění

Kurzy příprav k přijímacím zkouškám se po dobu přerušení výuky nekonají