Výchovní poradci

Mgr. Martin Souček

e-mail: soucek@spssoa.cz

konzultační hodiny:

čtvrtek 8.00 – 10.25

nebo i v jiném termínu (podle předchozí domluvy)


Ing. Lucie Vostrá

e-mail: vostra@spssoa.cz

konzultační hodiny:

úterý 8.00 – 10.25

nebo i v jiném termínu (podle předchozí domluvy)


S čím může pomoci výchovný poradce:

  •  s řešením osobních, studijních a dalších problémů
  •  s volbou vhodných metod a technik učení
  •  při problémech se šikanou
  •  s volbou další profesní dráhy 
  •  s problémy v třídních kolektivech
  •  s péčí o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  •  s tvorbou individuálního vzdělávacího plánu

Výchovný poradce spolupracuje s metodikem prevence.

V nutných případech  zprostředkuje konzultaci s odborníky, kteří Vám mohou dále pomoci.