Vydávání rozhodnutí

Vážení rodiče,

rozhodování o přijetí Vašich dětí do prvního ročníku naší školy probíhá ve správním řízení a podle § 17 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, je veden pro každého uchazeče spis. Jako zákonní zástupci svých dětí jste účastníci tohoto řízení a podle § 38 uvedeného řádu máte právo nahlížet do spisu. Ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu máte právo se před rozhodnutím školy vyjádřit k podkladům shromážděným pro toto rozhodnutí.

Nahlédnutím do spisu zjistíte pouze způsob výpočtu a bodovou hodnotu, která je podkladem pro sestavení pořadí uchazečů.

Vzhledem k provozním možnostem školy budou předběžné výsledky přijímacího řízení zveřejněny na dveřích školy a webových stránkách školy v pondělí 15. června 2020 v odpoledních hodinách.

Oficiální výsledky přijímacího řízení, vydávání rozhodnutí o přijetí a nepřijetí, přijímání zápisových lístků, přijímání Žádosti o nové rozhodnutí a poskytování dalších informací bude zahájeno v úterý 16. června 2020 v 8.00 h.

Kontakty:
Tel: 312 247 170
e-mail: prijimacky@sosik.cz
možnost osobní návštěvy: 16. 6. – 26. 6. 2020 v pracovní dny
pondělí-čtvrtek: 7.30 – 16.00 h
pátek: 7.30 – 12.00 h

RNDr. Václav Opatrný v. r.
ředitel