Vydávání rozhodnutí

Vážení rodiče,

rozhodování o přijetí Vašich dětí do prvního ročníku naší školy probíhá ve správním řízení a podle § 17 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, je veden pro každého uchazeče spis. Jako zákonní zástupci svých dětí jste účastníci tohoto řízení a podle § 38 uvedeného řádu máte právo nahlížet do spisu. Ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu máte právo se před rozhodnutím školy vyjádřit k podkladům shromážděným pro toto rozhodnutí.

Nahlédnutím do spisu zjistíte pouze způsob výpočtu a bodovou hodnotu, která je podkladem pro sestavení pořadí uchazečů.

Vzhledem k provozním možnostem školy budou předběžné výsledky přijímacího řízení zveřejněny na dveřích školy a webových stránkách školy ve středu 19. května 2021, ihned po zpracování výsledků.

Oficiální výsledky přijímacího řízení, vydávání rozhodnutí o přijetí a nepřijetí, přijímání zápisových lístků, podání odvolání a poskytování dalších informací bude zahájeno ve čtvrtek 20. května 2021 od 8.00 h.

Kontakty:

Tel:  312 247 170

e-mail: prijimacky@spssoa.cz

možnost osobní návštěvy v pracovních dnech od 19. května do 2. června 2021

pondělí a čtvrtek        7.30 – 16.00 hodin

úterý, středa, pátek     7.30 – 14.30 hodin    

RNDr. Václav Opatrný v. r.
ředitel