Informace pro žáky, kteří se nezúčastnili přijímacích zkoušek

Vážení rodiče, milí žáci,
vzhledem k tomu, že jste se nedostavili na jeden z termínů přijímacích zkoušek, vkládáme informace o dalším možném postupu.

Prosíme o potvrzení, že jste tyto informace obdrželi. V případě, že budete žádat náhradní termín přijímacích zkoušek, je nutná písemná omluva, která nám musí být doručena nejpozději do pátku 7. května 2021.