Obchodní akademie

Kód oboru: 63-41-M/02

Forma studia: denní  studium


Zaměření: od 3. ročníku je možné si zvolit jedno z těchto zaměření:

  • Marketingový specialista
  • Cestovní ruch

Absolvent Obchodní akademie je středoškolsky vzdělaný pracovník s univerzálním vzděláním pro výkon obchodně podnikatelských funkcí ve výrobních podnicích, tuzemském i mezinárodním obchodě, v peněžnictví, cestovním ruchu a dalších službách ve státní a veřejné správě. Vyučují se dva cizí jazyky z nabídky angličtina, němčina, francouzština, ruština. Studenti jsou připravováni na absolvování systému certifikace účetních v ČR. Získání certifikace umožní dobré uplatnění na trhu práce.

Absolventi oboru vzdělání Obchodní akademie mají znalosti, které jsou v současnosti na trhu práce velmi potřebné. Mohou zakládat vlastní firmy, pracovat ve všech oblastech národního hospodářství – průmyslu, bankovnictví, pojišťovnictví, službách, cestovním ruchu, mezinárodním obchodě, státní správě a samosprávě. Mají možnost i dále studovat na vysokých školách a vyšších odborných školách.

Vzdělávání je v průběhu studia masivně podporováno prostředky informačních a komunikačních technologií. Kromě výuky předmětů informační technologie a písemná a elektronická komunikace, jejichž náplň s počítači bezprostředně souvisí, je řada dalších předmětů s prací na počítačích spojena, např. statistika, účetnictví, právo. Dále je řada předmětů podporována různými multimediálními programy nebo prací na internetu. Zde jde především o výuku cizích jazyků, zeměpisu, ekonomiky a dalších. Cílem výuky v těchto předmětech je mimo jiné prohloubit dovednost pracovat s počítači, vyhledávat, třídit a zpracovávat informace z moderních zdrojů.

Školní vzdělávací program je k nahlédnutí v sekretariátu školy.

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954
UČEBNÍ PLÁN pro žáky, kteří nastoupili v roce 2022
OBCHODNÍ AKADEMIE  63-41-M/02
  Předmět1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkCelkem za studium
  Český jazyk a literatura333312
Cizí jazyk1333312
 Cizí jazyk2333312
Obchodní angličtina00011
 Dějepis02002
 Zeměpis20002
 Občanská nauka22105
Právo00224
 Fyzika20002
 Chemie10001
 Biologie10001
 Matematika432312
Statistika01102
 Tělesná výchova22228
 Informační technologie22217
 Pís. a elektr. komunikace32218
 Ekonomika432211
 Účetnictví033410
 Finance02237
Účetní software00112
 Odborná práce0000,50,5
 Zaměření     
 Cestovní ruch     
 Management a marketing cestovního ruchu00325
 Geografie cestovního ruchu00224
 Marketingový specialista     
 Marketingová komunikace00325
 Fiktivní firma00224
 CELKEM32313433,5130,5
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954
UČEBNÍ  PLÁN pro žáky, kteří nastoupili v roce 2020 a 2021
OBCHODNÍ AKADEMIE 63-41-M/02
PředmětHodin týdněCelkem za studium
1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
 Český jazyk a literatura333312
 Cizí jazyk 1333312
 Cizí jazyk 2333312
 DějepisX2XX2
 Zeměpis2XXX2
 Občanská nauka221X5
 PrávoXX224
 Fyzika2XXX2
 Chemie1XXX1
 Biologie1XXX1
 Matematika432312
 StatistikaX11X2
 Tělesná výchova22228
 Informační technologie22217
 Pís. a elektronická komunikace32218
 Ekonomika432211
 ÚčetnictvíX33410
 FinanceX2237
 Obchodní angličtinaXXX11
 Účetní softwareXX112
Odborná práceXXX0,50,5
 Zaměření     
  Cestovní ruch     
    Management a marketing cestovního ruchuXX325
    Geografie cestovního ruchuXX224
  Marketingový specialista     
    Marketingová komunikaceXX325
    Fiktivní firmaXX224
 Celkem32313433,5130,5
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954
UČEBNÍ  PLÁN pro žáky, kteří nastoupili v roce 2017, 2018 a 2019
OBCHODNÍ AKADEMIE 63-41-M/02
PředmětHodin týdněCelkem za studium
1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
 Český jazyk a literatura333312
 Cizí jazyk 1333312
 Cizí jazyk 2333312
 DějepisX2XX2
 Zeměpis2XXX2
 Občanská nauka221X5
 PrávoXX224
 Fyzika2XXX2
 Chemie1XXX1
 Biologie1XXX1
 Matematika332311
 StatistikaX11X2
 Tělesná výchova22228
 Informační technologie22217
 Pís. a elektronická komunikace32218
 Ekonomika432211
 ÚčetnictvíX33410
 FinanceX2237
 Cizojazyčná korespondenceXXX11
 Účetní softwareXX112
Odborná práceXXX0,50,5
 Zaměření     
  Cestovní ruch     
    Management a marketing cestovního ruchuXX325
    Geografie cestovního ruchuXX224
  Marketingový specialista     
    Marketingová komunikaceXX325
    Fiktivní firmaXX224
 Celkem31313433,5129,5

Poznámka:

  • Místo názvu Cizí jazyk1, Cizí jazyk2 mají žáci uveden konkrétní jazyk z nabídky (Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk, Francouzský jazyk).