Studijní obory

Stavebnictví

Kód oboru:  36-47-M/01

Forma studia:  denní studium

Obchodní akademie

Kód oboru: 63-41-M/02

Forma studia: denní studium

Zaměření: od 3. ročníku je možné si zvolit jedno z těchto zaměření

  • Marketingový specialista
  • Cestovní ruch

Technické lyceum

Kód oboru: 78-42-M/01

Forma studia: denní studium

 Zaměření:  od 2. ročníku je možné si zvolit jedno z těchto zaměření

  • Stavitelství a architektura
  • Výpočetní technika

Ekonomické lyceum

Kód oboru: 78-42-M/02

Forma studia: denní studium

Zaměření: od 3. ročníku je možné si zvolit jedno z těchto zaměření

  • Cestovní ruch
  • Marketingový specialista
  • Výpočetní technika