O škole

Virtuální prohlídka školy:

Foyer –  1. patro –  Fyzika –  Chemie –  2. patro –  VYT1 –  VYT4 – Aula –  Jídelna – Ubytování – Tělocvična 


logo kraj

Jsme státní škola, jejímž zřizovatelem je Středočeský kraj.


Kromě oborů Stavebnictví a Obchodní akademie nabízíme ještě vzdělávání v oborech Technické lyceum a Ekonomické lyceum.

Součástí školy je také Domov mládeže, který nabízí ubytování a stravování.

Přes bohatou historii jsme školou moderní.

Můžete se o tom přesvědčit listováním našimi webovými stránkami, komunikací se zaměstnanci školy nebo při návštěvě našich Dnů otevřených dveří, které organizujeme pro uchazeče o studium, učitele a výchovné poradce základních škol, naše absolventy i širokou veřejnost. Také si můžete prohlédnout školní časopis, který připravují žáci naší školy.

Škola je vybavena:

4 moderně vybavenými počítačovými učebnami, které slouží jak pro výuku informačních a komunikačních technologií (ICT), tak i pro výuku dalších odborných předmětů (KOC, POS, CAD, GEO, PEK, PRN) a některých hodin výuky jazyků.

učebnou a laboratoří pro výuku chemie, biologie a fyziky – virtuální prohlídky

stavební laboratoří pro výuku předmětů praxe a stavební konstrukce – virtuální prohlídka

stavebním dvorem pro výuku předmětu praxe 

tělocvičnou – virtuální prohlídka, hřištěm