O škole


logo kraj

Jsme státní škola, jejímž zřizovatelem je Středočeský kraj.


Kromě oborů Stavebnictví a Obchodní akademie nabízíme ještě vzdělávání v oborech Technické lyceum a Ekonomické lyceum.

Součástí školy je také Domov mládeže, který nabízí ubytování a stravování.

Přes bohatou historii jsme školou moderní.

Můžete se o tom přesvědčit listováním našimi webovými stránkami, komunikací se zaměstnanci školy nebo při návštěvě našich Dnů otevřených dveří, které organizujeme pro uchazeče o studium, učitele a výchovné poradce základních škol, naše absolventy i širokou veřejnost.

Škola je vybavena:

  • 5 moderně vybavenými počítačovými učebnami, které slouží jak pro výuku informačních a komunikačních technologií (ICT), tak i pro výuku dalších odborných předmětů (KOC, POS, CAD, GEO, PEK, PRN) a některých hodin výuky jazyků
  • učebnou a laboratoří pro výuku chemie, biologie a fyziky
  • stavební laboratoří pro výuku předmětů praxe a stavební konstrukce
  • stavebním dvorem pro výuku předmětu praxe 
  • tělocvičnou, hřištěm